Gråbrödraklostret i Ystad –
750-årsjubileum 2017

foto: Beata Ide